INNOVATIV KLIMATILPASNING

Vandet presser sig på fra havet og himlen. Det tvinger os til at tænke i nye løsninger.

Klimatoriet faciliterer innovationsprocesser og skaber løsninger, der tager hånd om udfordringerne med spændende byrum. For os har rekreative områder også økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle dimensioner.

Klimatoriet er en netværksorganisation og vores spidskompetencer er hjerteblod omhandlende forsyning, klimaløsninger, landskabsarkitektur, interessentinvolvering, formidling og fundraising.

KREATIVITET OG DIALOG I HØJSÆDET 

De fleste projekter starter med en drøm eller et behov der skal gennemleve en udviklings- og realiseringsproces før resultatet kan nydes. Undervejs er det vigtigt med spidskompetencer og indsigt. Nogle elementer i processen kan man måske selv varetage, andre har man brug for hjælp til. Klimatoriet er en fleksibel indgang til kreativitet, viden og kompetencer der kan hjælpe med at nå/realisere drømme og mål.

Interessentinvolvering, kreativitet, tværfagligt samarbejde og nærværende formidling er nøglebegreber der gennemsyrer Klimatoriets projekter / vores processer fra start til slut.

Følg med

På Klimatoriets Facebook og LinkedIn kan du følge vores arbejde, læse artikler og lade dig inspirere af spændende rekreative projekter.

Hvad gør vi med vandet?

Vandet presser sig på fra havet, undergrunden og himlen og tvinger os til at tænke i nye løsninger. Se Klimatoriets cases og bliv klogere på, hvordan vi arbejder for at fremme de rekreative områder.

Læs cases

FØLG MED I KLIMATORIETS PROJEKTER

Interessentinvolvering, kreativitet, tværfagligt samarbejde og nærværende formidling er nøglebegreber, der gennemsyrer Klimatoriets projekter fra start til slut. Klik på nedenstående links til cases og få et indblik i de projekter, Klimatoriet har løst og er i gang med.

VAND I LÅSBY

I Låsby blev involvering af borgerne centrum for at nytænke rekreative oaser, der kan opsamle regnvandet i udvalgte områder.

Låsby er udvalgt af Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed til at være forgangsby vedrørende klimasikring. Kloakken skal forbedres og de øgede regnmængder bruges til at skabe grønne rekreative oaser til glæde for borgerne i byen.

Læs hele casen

KLIMAKLAR I SKIBHUS

Projektet er et samarbejde mellem Odense Kommune og Vand Center Syd. Det handler om, at regnvandet ikke længere skal ende i kloakkerne men i nedsivningsanlæg – både i private haver og på de fælles arealer i Skibhus-kvarteret i Odense.

Læs hele casen

ÉN INDGANG TIL MANGE KOMPETENCER

Klimatoriet er en netværksorganisation drevet af interessen for tværfaglig udvikling. Hver projekt er for os nyt og særligt. Derfor sammensætter Klimatoriet unikke hold til hver opgave koordineret af en samlende projektleder. Nogle gange omhandler det hele netværksorganisationen andre gange kun enkelte medlemmer.

Forsyning, udvikling
Offentlig/privat samarbejde

Bengt Fromholt-Iversen, business developer

+45 20 54 21 12
bfi@skanderborgforsyning.dk

Besøg Skanderborg Forsyning

Klima og afløbsteknik

Ole Munk Nielsen, direktør

omn@envidan.dk

Besøg EnviDan

Byplanlægning og landskabsarkitektur

Line Toft, partner

+45 51 94 02 22
lt@lablandarkitekter.dk

Besøg LabLand Arkitekter

Projektmodning og fundraising
Interessentinvolvering og projektudvikling

Vi er et kreativt konsulentfirma med speciale i inddragelse. Vi har en lang række værktøjer og redskaber, der sikrer, at dialog med borgerne bliver mere end bare tekniske løsninger. Når projekterne skal realiseres hjælper vi med fundraising.

 

Malene Stub Selmer, direktør

+45 40 75 13 74
mss@primus-motor.com

Besøg Primus Motor

Strategisk design, interessentinvolvering og kommunikation

Vi lægger en strategi, der afstemme form og situation i forhold til budskab afsender og modtager. Kompetencer som storytelling, grafisk design og iscenesættelse bringes i spil, for at skabe størst mulig effekt.

 

Susanne Eiler, kreativ direktør

+45 40 57 40 79
susanne@cumuli.net

Besøg Cumuli

KONTAKT KLIMATORIET

Bengt Fromholt-Iversen
+45 20 54 21 12
bfi@skanderborgforsyning.dk